Perlu kontrol drg?

Tidak , tetapi apabila mempunyai masalah gigi sebelumnya ada baiknya konsul terlebih dahulu kedokter sebelum memakai RATA

×